• Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

   Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
   Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
  • Issuance of Corporate Bonds in the Norwegian Market 

   Haugen, Charlotte Høeg (Economic Commentaries;2/2013, Others, 2013)
   At end-2012, the total amount of non-financial corporate bonds outstanding in the Norwegian market came to NOK 270 billion. This accounted for nearly a fifth of the total volume of bonds outstanding. In 2012, non-financial ...
  • Utstedelser av foretaksobligasjoner i det norske markedet 

   Haugen, Charlotte Høeg (Aktuell Kommentar;2/2013, Others, 2013)
   Ikke-finansielle foretak hadde ved utgangen av 2012 utestående obligasjonslån for 270 milliarder kroner i det norske markedet. Det utgjorde nesten en femtedel av totalt utestående obligasjonsvolum. I 2012 tok ikke-finansielle ...