• CPIM : A Model-Based Indicator of Underlying Inflation 

   Hov, Marius Nyborg (Economic Commentaries;6/2010, Others, 2010)
   The CPIM is a new indicator of underlying inflation (see the October 2010 Monetary Policy Report). This indicator is based on the predictive power of the sub-indices of the CPI and thus differs somewhat from other indicators ...
  • Faktorer bak veksten i konsumprisene 

   Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
   Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...
  • KPIM : en modellbasert indikator for underliggende inflasjon 

   Hov, Marius Nyborg (Aktuell Kommentar;5/2010, Others, 2010)
   KPIM er en ny indikator for underliggende inflasjon, se Pengepolitisk rapport 3/10. Indikatoren er basert på prediksjonsevnen til delindeksene i KPI, og skiller seg dermed noe ut i forhold til andre indikatorer som Norges ...
  • Teknisk beregning av KPIXE 

   Hov, Marius Nyborg (Staff Memo;3/2009, Working paper, 2009)
   Norges Bank ser på flere ulike indikatorer i vurderingen av underliggende inflasjon. KPIXE2 er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den ...