• On Making Good Decisions 

   Eilertsen, Trine; Hylland, Aanund; Killengreen, Ingelin; Qvigstad, Jan F. (Occasional Papers;43, Book, 2011)
  • On Transparency 

   Aardal, Bernt; Backer, Inge Lorange; Føllesdal, Andreas; Hylland, Aanund; Qvigstad, Jan F. (Occasional Papers;41, Book, 2010)
  • Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet? 

   Hylland, Aanund (Journal article, 2005)
   Statens reservefond, på 40 millioner kroner til bruk «i nødens stund», ble i 1911 grunnlovfestet for å sikre at det ikke ble brukt i strid med forutsetningene. Midlene skulle plasseres i «førsteklasses» utenlandske ...