• Central Bank Modernization 

   Akram, Q. Farooq; Banda, Lenia; Bøhn, Harald; Caesar, Ellen Johanne; Christiansen, Anne Berit; Eide, Jostein; Eklund, Trond; Enge, Asbjørn; Evjen, Snorre; Ford, Chris; Jonassen, Morten; Ligoya, Perks; Natvig, Peder; Nyirongo, Neil; Mdwazika, Fraser; Qvigstad, Jan F.; Selnes, Steinar; Solheim, Jon A.; Watne, Kjetil; Zeleza, Moza; Zephirin, Mary G. (Occasional Papers;40, Book, 2010)
  • IMF - fortsatt relevant etter 70 år 

   Jonassen, Morten (Aktuell Kommentar;10/2014, Others, 2014)
   Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • Indicators for Underlying Inflation in Norway 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   A central bank that is to steer inflation ahead in time seeks to exclude temporary price variations when setting policy rates. At a given point in time, it is not that easy to determine which price changes are permanent ...
  • Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge 

   Jonassen, Morten; Nordbø, Einar W. (Journal article, 2006)
   En sentralbank som skal styre prisutviklingen fremover i tid, vil ønske å se bort fra midlertidige forstyrrelser i prisene når den fastsetter renten. På et gitt tidspunkt er det imidlertid ikke så lett å avgjøre hvilke ...
  • Monetary Policy Frameworks – Norges Bank in the Light of the Literature and International Practice 

   Claussen, Carl Andreas; Jonassen, Morten; Langbraaten, Nina (Journal article, 2007)
   The past 20 years have brought major changes in monetary policy, in Norway and abroad. Most central banks now have instrument independence, and price stability is the common objective of monetary policy. The organisation ...
  • Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis 

   Claussen, Carl Andreas; Jonassen, Morten; Langbraaten, Nina (Journal article, 2007)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i pengepolitikken internasjonalt og i Norge. Både økonomisk teori og historiske erfaringer ligger bak utviklingen fram til dagens ordninger. Selv om flere trekk er felles, ...
  • The IMF in Change – Loan from Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Economic Commentaries;5/2009, Others, 2009)
   The International Monetary Fund (IMF) is important in managing international economic and financial crises. In the past year, the IMF has provided crisis-related loans to several countries experiencing balance of payments ...