• Key Indicators for a Countercyclical Capital Buffer in Norway - Trends and Uncertainty 

   Gerdrup, Karsten R.; Kvinlog, Aslak Bakke; Schaanning, Eric (Staff Memo;13/2013, Working paper, 2013)
   The credit-to-GDP gap has a prominent role in the Basel Committee's frame- work for a countercyclical capital buffer under Basel III. The Committee uses a one-sided Hodrick-Prescott filter to calculate the trend of ...
  • Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene 

   Jacobsen, Dag Henning; Kloster, Thea Birkeland; Kvinlog, Aslak Bakke; Larsen, Unni (Staff Memo;14/2011, Working paper, 2011)
   EU-kommisjonens forslag til nytt kapitaldirektiv (CRD IV) inneholder blant annet strengere minstekrav til kapital og et forslag om å innføre en motsyklisk kapitalbuffer. Direktivet skal etter planen innføres fra 2013 og ...