• Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken 

   Langbraaten, Nina (Journal article, 2001)
   Utviklingen i formuesprisene er viktig informasjon for sentralbanker i rentesettingen, da den kan påvirke inflasjonen – enten den nominelle utviklingen direkte, eller indirekte via virkninger på realøkonomien. Formuespriser ...
  • Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer 

   Langbraaten, Nina; Lohrmann, Heidi (Journal article, 2001)
   Betydningen formuespriser har for konjunkturutviklingen er sammensatt, og det er vanskelig å skille årsak fra virkning. Utviklingen i formuespriser påvirker den økonomiske aktiviteten gjennom konsum, investeringer og ...
  • Monetary Policy Committees and Communication 

   Qvigstad, Jan F.; Fridriksson, Ingimundur; Langbraaten, Nina (Staff Memo;2/2013, Working paper, 2013)
   A country has only one central bank. It is therefore logical to compare it with central banks of other countries. There is broad agreement on the objective of monetary policy – price stability – and on central bank ...
  • Monetary Policy Frameworks – Norges Bank in the Light of the Literature and International Practice 

   Claussen, Carl Andreas; Jonassen, Morten; Langbraaten, Nina (Journal article, 2007)
   The past 20 years have brought major changes in monetary policy, in Norway and abroad. Most central banks now have instrument independence, and price stability is the common objective of monetary policy. The organisation ...
  • Nye betalingsmåter 

   Langbraaten, Nina (Journal article, 2012)
   Ny teknologi og nye handelsmønstre påvirker hvordan publikum betaler for varer og tjenester. For småbetalinger er systemer for kontaktløse betalingskort og ulike former for betalinger med mobiltelefon under utvikling. For ...
  • Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis 

   Claussen, Carl Andreas; Jonassen, Morten; Langbraaten, Nina (Journal article, 2007)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i pengepolitikken internasjonalt og i Norge. Både økonomisk teori og historiske erfaringer ligger bak utviklingen fram til dagens ordninger. Selv om flere trekk er felles, ...
  • Pengepolitiske komiteer og kommunikasjon 

   Qvigstad, Jan F.; Fridriksson, Ingimundur; Langbraaten, Nina (Staff Memo;1/2013, Working paper, 2013)
   Det finnes bare en sentralbank i et land. Det er derfor naturlig å sammenligne den med sentralbanker i andre land. Det er bred enighet om målet for pengepolitikken – prisstabilitet – og at sentralbanken skal være uavhengig ...
  • Price-Setting Behaviour of Norwegian Firms – Results of a Survey 

   Langbraaten, Nina; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2008)
   In 2007, Norges Bank conducted a survey of price-setting behaviour among a random sample of Norwegian firms. The background to the survey is that modern monetary policy theory makes a number of assumptions about how the ...
  • Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Langbraaten, Nina; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2008)
   I første halvdel av 2007 gjennomførte Norges Bank en spørreundersøkelse om prissetting blant et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Artikkelen presenterer resultater fra undersøkelsen. Bakgrunnen for undersøkelsen er at ...
  • Review of Flexible Inflation Targeting (ReFIT) - sluttrapport 

   Alstadheim, Ragna; Bergholt, Drago; Brubakk, Leif; Gerdrup, Karsten R.; Hagelund, Kåre; Hansen, Frank; Husabø, Eilert; Krogh, Tord; Langbraaten, Nina; Midthjell, Nina Larsson; Olsen, Øystein; Røisland, Øistein (Norges Banks Skriftserie;51, Book, 2017)