• A Small, Calibrated Macromodel to Support Inflation Targeting at Norges Bank 

   Husebø, Tore Anders; McCaw, Sharon; Olsen, Kjetil; Røisland, Øistein (Staff Memo;3/2004, Working paper, 2004)
   This note outlines a small, calibrated macromodel that can be used to support inflation targeting at Norges Bank. The model provides a stylised representation of the key flows in the macro economy, with a particular emphasis ...
  • Avveininger i pengepolitikken 

   Svendsen, Ingvild; Røisland, Øistein; Olsen, Kjetil (Journal article, 2004)
   Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken på kort sikt foretar en avveining mellom prisstabilitet og realøkonomisk stabilitet. En toårshorisont for oppnåelse av inflasjonsmålet gir normalt en hensiktsmessig ...
  • Finding NEMO : Documentation of the Norwegian Economy Model 

   Brubakk, Leif; Husebø, Tore Anders; Maih, Junior; Olsen, Kjetil; Østnor, Magne (Staff Memo;6/2006, Working paper, 2006)
   Over the last decade monetary policy in Norway has gradually evolved from exchange rate targeting to flexible inflation targeting. In addition, globalization has affected the Norwegian economy substantially over the last ...
  • Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   Anslagene for den økonomiske utviklingen som publiseres i inflasjonsrapporten er et viktig grunnlag for Norges Bank i utøvelsen av pengepolitikken. Den makroøkonomiske modellen RIMINI er et hjelpemiddel i utarbeidingen av ...
  • Pengepolitiske regler 

   Lønning, Ingunn; Olsen, Kjetil (Journal article, 2000)
   Det siste tiåret har forskning om regler i pengepolitikken fått en renessanse. Reglene beskriver som oftest en strategi for hvordan renten skal settes ved ulike typer sjokk i økonomien. En regel kan utformes som en optimal ...
  • The Role of Assessments and Judgement in the Macroeconomic Model RIMINI 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   The Inflation Report’s projections for economic developments are important for Norges Bank’s conduct of monetary policy. The macroeconomic model RIMINI is used as a tool in developing these projections. This article provides ...
  • Trade-Offs in Monetary Policy 

   Svendsen, Ingvild; Røisland, Øistein; Olsen, Kjetil (Journal article, 2004)
   Flexible inflation targeting implies that the central bank must in the short term strike a balance between price stability and stability in the real economy. With some types of disturbance, for example a demand shock, there ...