• Da Norge forlot gullet : Norges Bank og kurspolitikken 1931–1933 

      Petersen, Tine (Staff Memo;9/2012, Working paper, 2012)
      Denne masteroppgaven analyserer norsk kurspolitikk fra gullstandardens sammenbrudd og frem til kronens de facto stabilisering mot pundet i 1933. Oppgaven undersøker hvordan ulike argumenter og interesser kom til uttrykk ...