• Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak 

   Natvik, Gisle James; Sauvik, Lene (Staff Memo;7/2013, Working paper, 2013)
   Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike ...
  • Lønnsandelen 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
   Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...