• Developments in the Credit Market – New Types of Loans and the Volume of Fixed-Rate Loans in Norway 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2007)
   This article describes developments in various types of loans from financial institutions1 and the volume of loans with a fixed-rate period, i.e. fixed-rate loans. In recent years, the credit market has evolved rapidly. ...
  • Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? 

   Skjæveland, Marita (Aktuell Kommentar;5/2008, Others, 2008)
   De siste årene har det vært en markert økning i boligbyggingen. Samtidig har befolkningsveksten også vært høy. Nedenfor ser vi nærmere på nybyggingen sammenlignet med etterspørselen etter nye boliger gitt den demografiske ...
  • Has Residential Construction Been Too High in Recent Years? 

   Skjæveland, Marita (Economic Commentaries;5/2008, Others, 2008)
   Residential construction has shown a marked increase in recent years. Population growth has also been high. In the following, we take a closer look at residential construction relative to the demand for new dwellings in ...
  • Measuring and Predicting Household Housing Wealth 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding; Jacobsen, Dag Henning; Lindquist, Kjersti-Gro; Skjæveland, Marita (Staff Memo;4/2006, Working paper, 2006)
   At Norges Bank, a small model has been developed, which includes estimated equations for the two variables that ultimately determine developments in household housing wealth, namely house prices and housing investment. In ...
  • Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2006)
   De siste årene har det vært en rask utvikling i kredittmarkedet. Låneveksten har vært høy og økende. Det tilbys stadig nye låneprodukter, som for eksempel rammelån med pant i bolig og lån med rentetak. Det har også vært ...