• Anslag på bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Lån til ikke-finansielle foretak er den største kilden til tap i bankene. Analyser av bankenes utlånstap til foretak er derfor viktig i vurderingen av finansiell stabilitet. I dette memoet presenterer vi Norges Banks ...
  • Bank Lending to the Commercial Real Estate Sector - a Source of Systemic Risk? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Banks' commercial real estate loans account for almost half of banks' total loans to non-financial enterprises. Losses on these loans are normally low in good times, but they have proved to be one of the largest sources ...
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Bankenes utlån til næringseiendom – en kilde til systemrisiko? 

   Hagen, Marius; Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;11/2018, Working paper, 2018)
   Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under ...
  • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

   Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
   Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
  • Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;9/2023, Working paper, 2023)
   Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite ...
  • The commercial real estate market - no longer a “black box” 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norwegian banks’ exposure to commercial real estate (CRE) is substantial. Historically, banks in Norway and in other countries have incurred considerable losses on loans to this sector during financial crises. Publicly ...
  • Decomposition of the Increase in Household Debt 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;6/2017, Others, 2017)
   Average debt among Norwegian households has increased substantially over time. A decomposition analysis shows that debt growth to a great extent reflects higher incomes and higher house values. For homeowners, debt growth ...
  • Dekomponering av økningen i husholdningenes gjeld 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;6/2017, Others, 2017)
   Gjennomsnittsgjelden blant norske husholdninger har økt betydelig over tid. En dekomponering av gjeldsveksten viser at dette i stor grad gjenspeiler økt inntekt og økte boligverdier. For boligeiere har gjeldsveksten også ...
  • Distribution of Household Debt Burden Across Age Groups 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;2/2011, Others, 2011)
   Over the past twenty years, the distribution of debt and wealth has changed across age groups. Older households have more debt than previously, while at the same time holding a greater share of total wealth. Even though ...
  • Effects of Higher Oil Prices on the Norwegian Economy 

   Solheim, Haakon (Economic Commentaries;2/2008, Others, 2008)
   Oil prices have risen markedly in recent years. An oil price increase affects the Norwegian economy through various different channels. Some sectors will experience increased demand, while others will be affected mainly ...
  • En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

   Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
   Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
  • Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Loans to non-financial enterprises are the main source of banks’ losses. Analyses of banks’ losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank’s framework ...
  • Evidence of a Change in Banks’ Lending Practices After the Financial Crisis 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;3/2014, Others, 2014)
   We analyse the behaviour of Norwegian households using tax return data that covers debt, income, financial assets and housing wealth. In the period from 2004 to 2008 borrowing in Norwegian households increased significantly. ...
  • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
  • High Debt in Norwegian Households and the Risk of a Substantial Cutback in Consumption 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;19/2016, Working paper, 2016)
   On average, Norwegian households are highly indebted and their wealth is concentrated in housing. Changes in income, interest rates or house prices may cause significant adjustments in saving and consumption. This paper ...
  • Household Debt and Links to the Housing Market - Consequences for Financial Stability 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;7/2017, Others, 2017)
   Household debt in Norway has risen faster than income for a long period. The debt level is high both historically and compared with other countries and is considered to be the most important source of vulnerability in the ...
  • How Do Households Finance Real Estate Purchases? 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;2/2018, Others, 2018)
   Norwegian households' high debt levels have long been cited as a financial stability risk (see e.g. Norges Bank's Financial Stability Report). Household borrowing is closely associated with the financing of home purchases, ...
  • Husholdningenes gjeld og koplinger til boligmarkedet - konsekvenser for finansiell stabilitet 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;7/2017, Others, 2017)
   Gjelden til norske husholdninger har vokst raskere enn inntektene over en lang periode. Gjeldsnivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land, og vurderes som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle ...
  • Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper 

   Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;2/2011, Others, 2011)
   Over de siste tyve årene har fordelingen av gjeld og formue endret seg mellom aldersgrupper. Eldre husholdninger har mer gjeld enn før, men holder samtidig en større andel av samlet formue. Selv om gjeldsnivået relativt ...