• Emerging Market Economies – an Ever More Important Driver for the Global Economy 

   Jebsen, Sofie; Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;8/2009, Others, 2009)
   Growth has picked up again in the emerging market economies (EMEs) of Asia, and especially in China and India. Higher imports in these countries will contribute to higher GDP growth in the rest of the world, partly through ...
  • Fremvoksende økonomier – en stadig større drivkraft for verdensøkonomien 

   Jebsen, Sofie; Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;8/2009, Others, 2009)
   Veksten har på nytt kommet i gang i de fremvoksende økonomiene i Asia, og da spesielt i Kina og India. Økt import i disse landene vil bidra til høyere BNP-vekst i resten av verden, blant annet gjennom forbedret handelsbalanse ...
  • IMF i endring – lån fra Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;5/2009, Others, 2009)
   Det internasjonale valutafondet (IMF) er viktig i håndteringen av internasjonale økonomiske og finansielle kriser. Det siste året har IMF ytt lån til flere land som har kommet i eller kan komme i betalingsbalanseproblemer. ...
  • Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;2/2010, Others, 2010)
   For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes ...
  • Public Finances – the Difficult Path Back to Sustainable Levels 

   Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;2/2010, Others, 2010)
   In order to curb falling output and employment resulting from the financial crisis, extensive monetary and fiscal measures were put in place by authorities the world over. Many governments also recapitalised banks to ...
  • Rising Food Prices – a Driving Force Behind Inflation? 

   Sand, Tove Katrine; Støholen, Bente (Journal article, 2008)
   Global food prices have risen sharply since the beginning of 2007. In this article, we look at the factors behind the rise in food prices, both globally and in Norway. The increase in food prices in Norway, as measured in ...
  • Stigende matvarepriser – en drivkraft for inflasjonen? 

   Sand, Tove Katrine; Støholen, Bente (Journal article, 2008)
   Internasjonale matvarepriser har steget kraftig siden begynnelsen av 2007. I denne artikkelen analyserer vi faktorer bak prisveksten på matvarer både internasjonalt og i Norge. Prisøkningen på matvarer i Norge, slik den ...
  • The IMF in Change – Loan from Norges Bank 

   Jonassen, Morten; Støholen, Bente; Winje, Pål (Economic Commentaries;5/2009, Others, 2009)
   The International Monetary Fund (IMF) is important in managing international economic and financial crises. In the past year, the IMF has provided crisis-related loans to several countries experiencing balance of payments ...