• Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

   Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
   Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
  • Contingent Convertible Bonds (Cocos) Issued by European Banks 

   Nordal, Kjell Bjørn; Stefano, Nicolas (Staff Memo;19/2014, Working paper, 2014)
   During the recent global financial crisis, numerous banking institutions faced acute capital strain. In order to support banking sectors, many governments stepped in and propped up financial institutions, often at the ...
  • IFRS 9 Implementation 

   Stefano, Nicolas (Economic Commentaries;8/2017, Others, 2017)
   New accounting rules for recognising credit losses (IFRS 9) will be introduced in Norway from 2018. Under IFRS 9, recognition of credit impairment will be based on more forward-looking assessments than under the current ...
  • Innføring av IFRS 9 

   Stefano, Nicolas (Aktuell Kommentar;8/2017, Others, 2017)
   Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger. Dette ...