• Developments in Consumer Prices Since 2009 

   Martinsen, Kjetil; Stensland, Njål (Economic Commentaries;11/2012, Others, 2012)
   In 2009, consumer price inflation adjusted for tax changes and excluding energy products (CPI-ATE) was 2.6 percent. Inflation has since slowed, hovering around 1 percent for the past two years. The aim of this Economic ...
  • Faktorer bak veksten i konsumprisene 

   Hov, Marius Nyborg; Naug, Bjørn E.; Stensland, Njål (Staff Memo;6/2013, Working paper, 2013)
   Vi analyserer hvordan makroøkonomiske drivkrefter kan forklare utviklingen i konsumprisene siden 2001. Sammenhengene analyseres ved hjelp av empiriske modeller. Vi finner at prisene på norskproduserte varer og tjenester ...
  • Oljevirksomheten og norsk økonomi 

   Nordbø, Einar W.; Stensland, Njål (Aktuell Kommentar;4/2015, Others, 2015)
   Den økonomiske utviklingen i Norge i årene fra 2000 til 2014 var preget av den kraftige oppgangen i oljeprisen i samme periode. Etterspørselen fra oljeselskapene både på norsk sokkel og i resten av verden økte markert. Det ...
  • The Petroleum Sector and the Norwegian Economy 

   Nordbø, Einar W.; Stensland, Njål (Economic Commentaries;4/2015, Others, 2015)
   Economic developments in Norway between 2000 and 2014 were marked by the steep rise in oil prices in the same period. Demand from oil companies operating on both the Norwegian continental shelf and in the rest of the world ...
  • Utviklingen i konsumprisene siden 2009 

   Martinsen, Kjetil; Stensland, Njål (Aktuell Kommentar;11/2012, Others, 2012)
   I 2009 økte konsumprisene justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) med 2,6 prosent. Etter det har veksten i konsumprisene avtatt. De siste to årene har prisveksten ligget rundt 1 prosent. Formålet med ...