• Developments in the Credit Market – New Types of Loans and the Volume of Fixed-Rate Loans in Norway 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2007)
   This article describes developments in various types of loans from financial institutions1 and the volume of loans with a fixed-rate period, i.e. fixed-rate loans. In recent years, the credit market has evolved rapidly. ...
  • Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 

   Holter, Jon Petter; Tørum, Espen (Journal article, 1999)
   I denne artikkelen presenteres en beregning av utviklingen i pengemengden for årene 1819 – 1998. Etter våre definisjoner var pengemengden i 1819 – omregnet til kroner – 16,7 millioner kroner. Pr innbygger er dette 18 kroner. ...
  • Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? 

   Bø, Olav; Røstadsand, Jon Ivar; Tørum, Espen (Journal article, 2003)
   Det er tendenser til økende konsolidering og internasjonalisering i banksektoren i Europa. Tiltakene i EUs handlingsplan for finansielle tjenester og det nye kapitaldekningsregelverket «Basel II» vil kunne bidra til videre ...
  • The Reliability of Today's Financial Macroindicators 

   Bø, Olav; Røstadsand, Jon Ivar; Tørum, Espen (Journal article, 2003)
   Norges Bank’s key rate (sight deposit rate) is set on the basis of information concerning developments in a number of economic and financial variables. In order to provide the optimal basis for monetary policy decisions, ...
  • Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2006)
   De siste årene har det vært en rask utvikling i kredittmarkedet. Låneveksten har vært høy og økende. Det tilbys stadig nye låneprodukter, som for eksempel rammelån med pant i bolig og lån med rentetak. Det har også vært ...