• Anslag på bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Lån til ikke-finansielle foretak er den største kilden til tap i bankene. Analyser av bankenes utlånstap til foretak er derfor viktig i vurderingen av finansiell stabilitet. I dette memoet presenterer vi Norges Banks ...
  • A bankruptcy probability model for assessing credit risk on corporate loans with automated variable selection 

   Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid; Vatne, Bjørn H. (Working paper;7/2022, Working paper, 2022)
   We propose an econometric model for predicting the share of bank debt held by bankrupt firms by combining a novel set of firm-level financial variables and macroeconomic indicators. Our firm-level data include payment ...
  • Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector 

   Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
   Loans to non-financial enterprises are the main source of banks’ losses. Analyses of banks’ losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank’s framework ...
  • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
  • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

   Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
   Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
  • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

   Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
   Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...
  • Pensjonsreformen og individuell risiko 

   Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;1/2022, Working paper, 2022)
   Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver ...