• Change in the Organisation of the Supply of Notes and Coins – Establishment of the Limited Company Norsk Kontantservice AS (NOKAS) 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif (Journal article, 2002)
   During the past two years, major changes have been made in the organisation of the supply of notes and coins in Norway. The changes are a result of developments in the distribution network since the late 1980s, which have ...
  • Changes in Norges Bank’s Role and Activities in Cash Supply and Distribution 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Staff Memo;9/2017, Working paper, 2017)
   Norges Bank has made considerable changes in its role and activities in cash supply and distribution since the turn of the century, with the aim of enhancing efficiency in cash distribution and the payment system as a ...
  • Destruction of Banknotes Outside the Central Bank 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2003)
   Developments in Norges Bank’s cash handling services for banks in the 1980s and 1990s led to a need for a clearer distinction between central bank responsibilities and commercial services for banks. As a result, Norsk ...
  • Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet 

   Eklund, Trond; Nygård, Svein; Veggum, Leif (Journal article, 2010)
   Norges Bank har etter århundreskiftet gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten innen kontantforsyningen og i det samlede betalingssystemet. Banken ...
  • Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif (Journal article, 2002)
   I løpet av de siste to årene er det gjennomført store endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen i Norge. I 2001 ble det etablert et eget selskap (Norsk Kontantservice AS), som nå utfører de oppgavene Norges ...
  • Kvalitet på sedler i sirkulasjon - Norges Banks rolle og system for oppfølging 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Natvig, Peder; Michelazzi, Lisa Hausberg (Staff Memo;7/2016, Working paper, 2016)
   Norges Bank har etter år 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten i det samlede betalingssystemet og innen kontantforsyningen. Banken har inntatt ...
  • Norges Bank's Role in Cash Distribution 

   Eklund, Trond; Veggum, Leif; Solberg, Ragnhild L. (Journal article, 2005)
   During the past few years, Norges Bank has made major changes in its cash operations. These changes have been designed to adjust and clarify the division of responsibility between the various parties involved in cash ...
  • Norges Banks rolle i kontantforsyningen 

   Eklund, Trond; Solberg, Ragnhild L.; Veggum, Leif (Journal article, 2005)
   De siste årene er det lagt til rette for større klarhet i ansvarsdelingen mellom aktørene i kontantforsyningen. Det har vært prioritert å tilpasse sentralbankens politikk slik at effektiviteten i betalingssystemet kunne ...
  • Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken 

   Veggum, Leif; Natvig, Peder (Journal article, 2002)
   Norsk Kontantservice AS ble etablert i 2001, og har i tillegg til seddelforsyning og andre tjenester for bankene også fått i oppdrag å destruere utslitte sedler for Norges Bank. Vi er ikke kjent med at andre sentralbanker ...
  • Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik 

   Bergo, Jarle; Bøhn, Harald; Ericsson, Neil R.; Grønn, Audun; Grønvik, Gunnvald; Hammerstrøm, Grete; Holmsen, Amund; Holter, Jon Petter; Jansen, Eilev S.; Kerbeshian, Neva A.; Lund, Arild J.; Nicolaisen, Jon; Nyhagen, Bernt; Nymoen, Ragnar; Solheim, Jon A.; Vedel, Eline; Veggum, Leif; Vikøren, Birger; Weme, Sindre; Qvigstad, Jan F. (Norges Banks Skriftserie;28, Book, 1999)
  • Upresist om kontanter : kronikk i Dagens Næringsliv 

   Veggum, Leif (Chronicle, 2017-09-13)