• Den nøytrale realrenten: Et oppdatert syn på r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   Den nøytrale realrenten (r*) er en sentral størrelse for å kunne vurdere stramheten i pengepolitikken. Den nøytrale realrenten har etter alt å dømme falt betydelig de siste tre tiårene, drevet av avtakende produktivitetsvekst, ...
  • Estimations of the term premium on Norwegian government bonds 

   Benum, Aksel; Opheim, Vetle Øye; Wasberg, Erik S. (Government Debt Management Memo;3/2023, Working paper, 2023)
   The term premium on government bonds has been estimated to be low in recent years. As a result, the additional cost of long-term borrowing has been relatively low.
  • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...