• A New Settlement System at Norges Bank 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2012)
   Norges Bank is among the first central banks to have outsourced the IT operation of its settlement system and adopted a second generation off-the-shelf settlement system from a commercial software vendor. During the two ...
  • Central Bank Modernization 

   Akram, Q. Farooq; Banda, Lenia; Bøhn, Harald; Caesar, Ellen Johanne; Christiansen, Anne Berit; Eide, Jostein; Eklund, Trond; Enge, Asbjørn; Evjen, Snorre; Ford, Chris; Jonassen, Morten; Ligoya, Perks; Natvig, Peder; Nyirongo, Neil; Mdwazika, Fraser; Qvigstad, Jan F.; Selnes, Steinar; Solheim, Jon A.; Watne, Kjetil; Zeleza, Moza; Zephirin, Mary G. (Occasional Papers;40, Book, 2010)
  • Do Norwegian Payment Systems Satisfy the New BIS Recommendations? 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2001)
   A long-standing concern of central banks has been the risks in payment systems. One concern has been that the systems are organised so that one participant's financial problems could spread to other participants, and that ...
  • Norges Bank’s Oversight of Payment Systems - Licensing and Supervision 

   Lund, May Helle; Watne, Kjetil (Journal article, 2000)
   Throughout the 1990s a number of international recommendations on risk reduction in payment systems have been drawn up. The most recent recommendations were issued by the Bank for International Settlements (BIS) in the ...
  • Ny lov om betalingssystemer mv. 

   Lund, May Helle; Watne, Kjetil (Journal article, 2000)
   Lov om betalingssystemer mv. (betalingssystemloven) ble vedtatt 17. desember 1999 og trådte i kraft 14. april 2000. Den innfører konsesjon og tilsyn med betalingssystemer og gir Norges Bank dette ansvaret. Loven setter ...
  • Nytt oppgjørssystem i Norges Bank 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2011)
   Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet og innført et andre generasjons oppgjørssystem basert på standard programvare fra en ekstern ...
  • Tilfredsstiller norske betalingssystemer de nye BIS-anbefalingene? 

   Watne, Kjetil (Journal article, 2001)
   Sentralbanker har lenge vært opptatt av risikoen i betalingssystemene. Man har fryktet at systemene er organisert slik at finansielle problemer hos en deltakene bank kan overføres gjennom systemene til andre deltakere, og ...
  • År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur 

   Watne, Kjetil (Journal article, 1999)