• Are Real Wages Rigid Downwards? 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;1/2007, Working paper, 2007)
   This paper explores the existence of downward real wage rigidity (DRWR) in 19 OECD countries, over the period 1973–1999, using data for hourly nominal earnings at industry level. Based on a nonparametric statistical method, ...
  • Beregning av vekter til Regionalt nettverk 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;11/2009, Working paper, 2009)
   Dette notatet dokumenterer oppbygningen og bruken av vekter for observasjonene til Regionalt nettverk. Fra runde 3/09 er observasjonene i Regionalt nettverk vektet etter et nytt vektesett. Vektene fanger i større grad opp ...
  • Calculation of Weights for the Regional Network 

   Martinsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;5/2010, Working paper, 2010)
   This memo documents the structure and use of weights for observations from the regional network. With effect from round 3/09, observations from the network have been weighted using a new set of weights that better capture ...
  • CPI-FW : A Frequency Weighted Indicator of Underlying Inflation 

   Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Economic Commentaries;7/2009, Others, 2009)
   The monthly change in the CPI varies considerably, and the change from one month to the next often provides little indication about the future direction of inflation. In order to be able to form a picture of how much of ...
  • Downward Nominal Wage Rigidity in the OECD 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;5/2004, Working paper, 2004)
   This paper explores the existence of downward nominal wage rigidity (DNWR) in 19 OECD countries, over the period 1973–1999, using data for hourly nominal wages at industry level. Based on a novel nonparametric statistical ...
  • Effekten av en inndragning av 50-øremynten på inflasjonen 

   Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;1/2009, Working paper, 2009)
   KPI måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker KPI. (Ved elektronisk betaling blir priser ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan ...
  • Effekter av arbeidsinnvandring 

   Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Staff Memo;12/2011, Working paper, 2011)
   Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter ...
  • Forecasting Macroeconomic Variables Using Disaggregate Survey Data 

   Martinsen, Kjetil; Ravazzolo, Francesco; Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;4/2011, Working paper, 2011)
   We assess the forecast ability of Norges Bank’s regional survey for inflation, GDP growth and the unemployment rate in Norway. We propose several factor models based on regional and sectoral information given by the survey. ...
  • Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   Anslagene for den økonomiske utviklingen som publiseres i inflasjonsrapporten er et viktig grunnlag for Norges Bank i utøvelsen av pengepolitikken. Den makroøkonomiske modellen RIMINI er et hjelpemiddel i utarbeidingen av ...
  • KPI-FV : En frekvensvektet indikator for underliggende prisvekst 

   Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Aktuell Kommentar;7/2009, Others, 2009)
   Månedsveksten i KPI varierer mye og endringen fra en måned til den neste sier ofte lite om retningen veksten vil ta videre. For å kunne danne et bilde av hvor stor andel av endringene som skyldes kortvarige spesielle forhold ...
  • Price Adjustments and Inflation - Evidence from Norwegian Consumer Price Data 1975-2004 

   Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;11/2009, Working paper, 2009)
   I document price adjustments in both high and low inflation years from 14 milllion monthly price observations of 1,133 goods and services. The variation in the frequency of price changes explains all the variation in the ...
  • Price-Setting Behaviour of Norwegian Firms – Results of a Survey 

   Langbraaten, Nina; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2008)
   In 2007, Norges Bank conducted a survey of price-setting behaviour among a random sample of Norwegian firms. The background to the survey is that modern monetary policy theory makes a number of assumptions about how the ...
  • Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Langbraaten, Nina; Nordbø, Einar W.; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2008)
   I første halvdel av 2007 gjennomførte Norges Bank en spørreundersøkelse om prissetting blant et tilfeldig utvalg av norske bedrifter. Artikkelen presenterer resultater fra undersøkelsen. Bakgrunnen for undersøkelsen er at ...
  • The Role of Assessments and Judgement in the Macroeconomic Model RIMINI 

   Olsen, Kjetil; Wulfsberg, Fredrik (Journal article, 2001)
   The Inflation Report’s projections for economic developments are important for Norges Bank’s conduct of monetary policy. The macroeconomic model RIMINI is used as a tool in developing these projections. This article provides ...
  • Unemployment. Labour Market Programmes and Wages in Norway 

   Wulfsberg, Fredrik; Raaum, Oddbjørn (Working Papers;11/1997, Working paper, 1997)
   The Norwegian authorities pursue active labour market policies to fight unemployment by qualifying the unemployed in a wide range of programmes. We discuss theoretically and investigate empirically the effects such policies ...
  • Wage Rigidity, Institutions, and Inflation 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Working Papers;2/2009, Working paper, 2009)
   A number of recent studies have documented extensive downward nominal wage rigidity (DNWR) for job stayers in many OECD countries. However, DNWR for individual workers may induce downward rigidity or “a floor” for the ...