• Boligbygging og husholdningsvekst 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   De siste 10-15 årene har befolkningsveksten i Norge vært sterk, mens boligbyggingen har vært nokså lav. Samtidig bor folk i stadig mindre husholdninger. Økningen i antall husholdninger har vært høyere enn økningen i antall ...
  • Bruk av referansekurser og påvirkning på valutamarkedet 

   Xu, Hong; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;8/2014, Others, 2014)
   I valutamarkedet gjøres det daglig millioner av handler. Valutakursene endrer seg kontinuerlig gjennom dagen og kan svinge mye i løpet av svært korte tidsrom. I mange sammenhenger er det behov for en daglig referansekurs ...
  • Forward Guidance Through Interest Rate Projections: Does It Work? 

   Brubakk, Leif; Xu, Hong; ter Ellen, Saskia (Working Papers;6/2017, Working paper, 2017)
   Based on high-frequency data for Norway and Sweden, we investigate to what extent explicit forward guidance from monetary policy makers, by means of publishing the path of expected future policy rates, affects the market ...
  • Hvilke nøkkeltall reagerer aktørene i valutamarkedet på? 

   Flatner, Alexander; Xu, Hong (Staff Memo;3/2015, Working paper, 2015)
   En rekke internasjonale studier finner at finansielle priser blir påvirket av publiseringen av økonomiske nyheter. Prisene endres når nøkkeltall og andre økonomiske nyheter påvirker markedsaktørenes syn på den nåværende ...
  • The macroeconomic effects of forward communication 

   Brubakk, Leif; ter Ellen, Saskia; Robstad, Ørjan; Xu, Hong (Working Paper;20/2019, Working paper, 2019)
   This paper provides an empirical assessment of the power of forward guidance at different horizons, shedding new light on the strength of the “forward guidance puzzle”. Our identification strategy allows us to disentangle ...
  • Residential Construction and Household Formation 

   Mæhlum, Sverre; Pettersen, Per Marius; Xu, Hong (Staff Memo;12/2018, Working paper, 2018)
   Population growth in Norway over the past 10-15 years has been strong, while residential construction activity has been fairly low. At the same time, household size continues to decline. The increase in the number of ...
  • The Use of Reference Rates and Their Impact on the Currency Market 

   Xu, Hong; Øwre-Johnsen, Marit (Economic Commentaries;8/2014, Others, 2014)
   Millions of trades are executed in the currency market daily. Exchange rates move continuously during the day and can fluctuate considerably within a very short time span. In many contexts, there is a need for a daily ...