Taler og foredrag av sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen og andre representanter for Norges Bank.

Speeches by the Governor, Deputy Governor and other representatives of Norges Bank.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more