Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Utgis årlig og gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet.

The Financial Stability Report focuses on the prospects for banks’ earnings and financial strength and the risk factors to which banks are exposed. From 2013 the report is published annually and contains a broad assessment of the structure and vulnerability of the Norwegian financial system.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more