Sentralbanksjefens årstale til Norges Banks representantskap og inviterte gjester. The Governor's annual address to the Supervisory Council of Norges Bank and invited guests.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more