Historiske gjennomganger av ulike deler av fondets investeringsstrategi. Historic accounts of different parts of the fund’s investment strategy.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions