Årsrapporten til Norges Bank Investment Management omhandler resultatene, investeringene, forvaltningen, organiseringen og regnskapet. The annual report contains the results, the investments, the management, the organisation and financial reporting.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more