• Norske aktørars risiko og risikohandtering i valutamarknaden 

      Bakke, Bjørn; Berner, Nathalie; Molland, Jermund (Journal article, 2011)
      Noreg har ein liten og open økonomi, og norske aktørar handlar mykje med valuta. Det er knytt risiko både til oppgjeret av handlane og til eksponeringar mot motparten før handlane vert gjorde opp. Dei siste åra er det teke ...