• Age Structure Effects and Consumption in Norway, 1968(3) – 1998(4) 

   Erlandsen, Solveig K. (Working Papers;1/2003, Working paper, 2003)
   In this paper the effects of a changing age distribution on aggregate consumption are analysed. This is done by estimating a Norwegian consumption function which controls for age structure effects. The model is estimated ...
  • Consumption and Population Age Structure 

   Erlandsen, Solveig K.; Nymoen, Ragnar (Working Papers;22/2004, Working paper, 2004)
   In this paper the effects on aggregate consumption of changes in the age distribution of the population are analysed empirically. Economic theories predict that age influences individuals’ saving and consumption behaviour. ...
  • Effekter av metodeendringer i KPI 

   Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;10/2016, Working paper, 2016)
   I 2013 endret Statistisk sentralbyrå metodene for beregning av prisutviklingen for to store konsumområder i konsumprisindeksen (KPI); for matvarer og alkoholfrie drikkevarer og for husleier. I denne artikkelen diskuterer ...
  • Er inflasjonsforventningene i Norge forankret? 

   Erlandsen, Solveig K.; Ulvedal, Pål Bergset (Staff Memo;12/2017, Working paper, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi om inflasjonsforventningene i Norge er forankret, i betydningen om de responderer lite på ny informasjon og ligger stabilt nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent noen år frem i tid. Vi gjør ...
  • Historical Monetary Statistics for Norway 1819–2003 

   Eitrheim, Øyvind; Erlandsen, Solveig K.; Gerdrup, Karsten R.; Grytten, Ola Honningdal; Holter, Jon Petter; Klovland, Jan Tore; Qvigstad, Jan F. (Occasional Papers;35, Book, 2004)
  • House Prices in Norway 1819–1989 

   Eitrheim, Øyvind; Erlandsen, Solveig K. (Working Papers;21/2004, Working paper, 2004)
   Annual house price indices for four Norwegian cities are presented for the period from 1819 to 1989. The indices are constructed on the basis of nominal housing transaction prices compiled from the real property registers ...
  • Sticky Prices and Inflation Expectations in Norway 

   Erlandsen, Solveig K. (Staff Memo;15/2014, Working paper, 2014)
   Some consumer prices are changed often, while others are changed infrequently. In this memo, I investigate whether Norwegian consumer prices that are changed often – called flexible prices in this memo – and prices that ...