• Effekter av ny standardmetode og nytt gulv for IRB-bankene 

      Andersen, Henrik; Johnsen, Jama (Staff Memo;8/2023, Working paper, 2023)
      EU planlegger å endre kapitaldekningsreglene for bankene i 2025. Regelverksendringene blir innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Våre resultater viser at regelverksendringene kan gi små og mellomstore banker (standardmetodebanker) ...