Now showing items 41-60 of 1427

  • The Price Responsiveness of Shale Producers: Evidence from Micro Data 

   Aastveit, Knut Are; Bjørnland, Hilde C.; Gundersen, Thomas S. (Working paper;10/2022, Working paper, 2022)
   We show that shale oil producers respond positively to favourable oil price signals, and that this response is mainly associated with the timing of production decisions through well completion and refracturing, consistent ...
  • Bad News, Good News: Coverage and Response Asymmetries 

   Gambetti, Luca; Maffei-Faccioli, Nicolò; Zoi, Sarah (Working paper;8/2022, Working paper, 2022)
   We study the dynamic link between economic news coverage and the macroeconomy. We construct two measures of media coverage of bad and good unemployment figures based on three major US newspapers. Using nonlinear time series ...
  • Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold ...
  • Optimal kapitaldekning for norske banker 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2022, Working paper, 2022)
   I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån ...
  • A bankruptcy probability model for assessing credit risk on corporate loans with automated variable selection 

   Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid; Vatne, Bjørn H. (Working paper;7/2022, Working paper, 2022)
   We propose an econometric model for predicting the share of bank debt held by bankrupt firms by combining a novel set of firm-level financial variables and macroeconomic indicators. Our firm-level data include payment ...
  • The neutral real interest rate: An updated view of r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   The neutral real rate of interest (r*) is a key variable for assessing the tightness of monetary policy. The neutral real interest rate has by all accounts fallen substantially over the past three decades, amid slowing ...
  • Den nøytrale realrenten: Et oppdatert syn på r* 

   Meyer, Sara S.; Ulvedal, Pål B.; Wasberg, Erik S. (Staff Memo;7/2022, Working paper, 2022)
   Den nøytrale realrenten (r*) er en sentral størrelse for å kunne vurdere stramheten i pengepolitikken. Den nøytrale realrenten har etter alt å dømme falt betydelig de siste tre tiårene, drevet av avtakende produktivitetsvekst, ...
  • Næringseiendomsmarkedet - ikke lenger en «svart boks» 

   Bjørland, Christian; Hjelseth, Ida Nervik; Mulelid, John Henrik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;6/2022, Working paper, 2022)
   Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes ...
  • Penger og Kreditt 1973/2 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1974/1 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1974)
  • Penger og Kreditt 1975/4 

   Skånland, Hermod (Journal issue, 1975)
  • Penger og Kreditt 1975/1 

   Skånland, Hermod (Journal issue, 1975)
  • Penger og Kreditt 1974/4 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1974)
  • Penger og Kreditt 1975/2 

   Skånland, Hermod (Journal issue, 1975)
  • Penger og Kreditt 1973/3 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1975/3 

   Unknown author (Journal issue, 1975)
  • Penger og Kreditt 1974/2 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1974)
  • Penger og Kreditt 1973/1 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)
  • Penger og Kreditt 1974/3 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1974)
  • Penger og Kreditt 1973/4 

   Magnussen, Einar (Journal issue, 1973)