Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett.

The journal contained peer-reviewed articles written by Norges Bank employees and was published from 1925 to 2012. Articles published from 1999 to 2012 are available online.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

View more