Show simple item record

dc.contributor.authorAall, Jacob
dc.contributor.authorSchweigaard, Anton Martin
dc.contributor.editorEitrheim, Øyvind
dc.contributor.editorEriksen, Ib E.
dc.contributor.editorSæther, Arild
dc.date.accessioned2018-07-24T07:36:40Z
dc.date.available2018-07-24T07:36:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7553-948-7
dc.identifier.isbn978-82-7553-949-4
dc.identifier.issn0802-7188
dc.identifier.issn1504-0577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506297
dc.descriptionNorges Bank ble etablert i henhold til lov av 14. juni 1816. Loven inneholdt to gjensidig utelukkende alternativer for etableringen, en octroi for en frivillig bank, en privat bank basert på et sølvfond innhentet gjennom frivillig aksjetegning, og en fundasjon for en tvungen bank skulle det vise seg nødvendig å samle inn sølvfondet gjennom utlignede tvangsinnskudd fra landets formuende innbyggere. Lovens paragraf 6 inneholdt i begge alternativer et løfte om at bankens sedler skulle kunne veksles inn mot sitt pålydende i sølvmynt allerede fra 1. januar 1819. Da loven ble revidert i 1818 ble løftet utsatt på ubestemt tid, og sedlenes verdi begynte ganske raskt å falle. Et overordentlig Storting bestemte høsten 1822 at det skulle åpnes for sølvveksling ved bankens hovedsete i Trondhjem, men til en kurs som bare gav seddelinnehaverne litt over halvparten av sedlenes lovede pari sølvverdi. Norges Bank fikk i oppdrag å endre denne bankkursen i retning av pari etter hvert som sedlenes kurs på børsen styrket seg. Endringene skulle altså skje gradvis og innenfor rammer satt av Stortinget. I 1832 var løftet om sølvinnløsning til sedlenes fulle pålydende verdi enda ikke innfridd. Børskursen på bankens sedler lå på dette tidspunktet rundt 75 prosent av den lovede pariverdien. Men hva var nå egentlig den rette pariverdien på speciedaler? I årene 1832-36 pågikk det en intens debatt om Norges Bank og situasjonen i landets pengevesen som i stor grad fokuserte på dette spørsmålet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Banks Skriftserie;50
dc.relation.haspartForord : av Øyvind Eitrheim; Ib E. Eriksen; Arild Sæthernb_NO
dc.relation.haspartKapittel 1. Introduksjon : av Øyvind Eitrheim; Ib E. Eriksen; Arild Sæthernb_NO
dc.relation.haspartKapittel 2. Om Bank- og Pengevæsen : av Jacob Aallnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 3. Bokanmeldelse : av Anton Martin Schweigaardnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 4. Svar på bokanmeldelsen : av Jacob Aallnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 5. Om den norske Banks Discontering : av Jacob Aallnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 6. Om Norges Bank og Pengevæsen : av Anton Martin Schweigaardnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 6. Om Norges Bank og Pengevæsen : av Anton Martin Schweigaardnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 7. Om Pengevæsenet med hensyn paa Coursforbedring og Parivexling : av Jacob Aallnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 8. Om debattens hovedpersonernb_NO
dc.relation.haspartReferansernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKampen om speciedaleren : debatten 1832-1836 om paripolitikken mellom Jacob Aall og Anton Martin Schweigaardnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber271nb_NO
dc.relation.projectTohundreårsjubileumnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal