Show simple item record

dc.contributor.authorHaare, Harald
dc.contributor.authorLund, Arild J.
dc.contributor.authorSolheim, Jon A.
dc.date.accessioned2018-07-24T07:53:15Z
dc.date.available2018-07-24T07:53:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7553-859-6
dc.identifier.isbn978-82-7553-860-2
dc.identifier.issn0802-7188
dc.identifier.issn1504-0577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506303
dc.descriptionDenne publikasjonen gir en oversikt over Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på arbeidet med finansiell stabilitet. Den er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere Norges Banks historie frem mot sentralbankens 200- årsjubileum i 2016. Det foreligger allerede mange artikler og publikasjoner fra både Norges Bank og andre som behandler et bredt spekter av finanssektorspørsmål og det finansielle systems stabilitet. Selv om det også i denne publikasjonen er lagt vekt på å gi en beskrivelse av viktige hendelser og utviklingstrekk på finanssektorområdet, er hovedvekten lagt på Norges Banks oppgaver og vurderinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Banks Skriftserie;48
dc.relation.haspartForord : av Harald Haare; Arild J. Lund; Jon A. Solheimnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 1. Introduksjonnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 2. 1945-2013 - Sammendragnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 3. 1945-84 - Reguleringer og stabilitet i finanssektorennb_NO
dc.relation.haspartKapittel 4. 1985-93 - Bankkrisen og fokus på finansiell stabilitetnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 5. 1994-2007 - Konsolidering og nye ubalansernb_NO
dc.relation.haspartKapittel 6. 2007-13 - Internasjonal finanskrise og nye oppgavernb_NO
dc.relation.haspartKilder, referanser og bakgrunnsmaterialenb_NO
dc.relation.haspartAkronymer, forklaringer og definisjonernb_NO
dc.relation.haspartVedlegg 1: 1945-2013 - Samarbeid med andre aktørernb_NO
dc.relation.haspartVedlegg 2: 1945-2013 - Endringer i Norges Banks organisasjonsstrukturnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945–2013, med særlig vekt på finansiell stabilitetnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber343nb_NO
dc.relation.projectTohundreårsjubileumnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal