Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2018-07-24T08:26:41Z
dc.date.available2018-07-24T08:26:41Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7553-243-4
dc.identifier.isbn82-7553-244-2
dc.identifier.issn0802-7188
dc.identifier.issn1504-0577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506326
dc.descriptionDette heftet gir en samlet oversikt det pengepolitiske styringssystemet i Norge og Norges Banks arbeid med stabilitet i det finansielle systemet. I 1973 ga Norges Bank ut «Det norske penge- og kredittsystem» som nr. 1 i vår skriftserie. Denne publikasjonen er senere omarbeidet og utgitt i ny versjon fire ganger: i 1980, i 1985, i 1989 og sist i 1995. I dag har heftet fått navnet «Norske finansmarkeder – pengepolitikk og finansiell stabilitet». Å søke prisstabilitet og stabilitet i det finansielle systemet henger sammen. I Norge har Regjeringen satt et operativt mål for pengepolitikken om lav og stabil inflasjon. Uten godt fungerende finansinstitusjoner og finansmarkeder vil virkninger av endringer i renten på inflasjon og sysselsetting være mer labil og usikker. Finansiell stabilitet er derfor en forutsetning for en effektiv pengepolitikk. Samtidig sikrer lav og stabil inflasjon at endringene i relative priser kommer tydelig fram for husholdningene og bedriftene. Det gjør det enklere for aktørene i det økonomiske livet å fatte sine beslutninger. Det bidrar også til mer stabile priser i finansmarkedene og i eiendomsmarkedene enn ellers. Lav og stabil inflasjon gir derfor bedre forutsetninger for finansiell stabilitet. De to målene – prisstabilitet og finansiell stabilitet – støtter normalt opp om hverandre. Vi har sett behovet for en samlet fremstilling av norsk pengepolitikk og utviklingen i finanssektoren. Heftet er skrevet med særlig tanke på økonomistudenter ved universiteter og høyskoler og andre som interesserer seg for økonomisk politikk. Det gis referanser til akademiske arbeider innenfor de ulike fagfeltene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Banks Skriftserie;34
dc.relation.haspartForord : av Svein Gjedremnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 1. En oversiktnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 2. Sparing og kapitaldannelsenb_NO
dc.relation.haspartKapittel 3. Finansiell stabilitetnb_NO
dc.relation.haspartKapittel 4. Penge- og kapitalmarkedenenb_NO
dc.relation.haspartKapittel 5. Finansinstitusjonenenb_NO
dc.relation.haspartKapittel 6. Betalingssystemernb_NO
dc.relation.haspartKapittel 7. Prisstabilitetnb_NO
dc.relation.haspartStikkordregisternb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorske finansmarkeder - pengepolitikk og finansiell stabilitetnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal