Show simple item record

dc.contributor.authorAlstadheim, Ragna
dc.contributor.authorBergholt, Drago
dc.contributor.authorBrubakk, Leif
dc.contributor.authorGerdrup, Karsten R.
dc.contributor.authorHagelund, Kåre
dc.contributor.authorHansen, Frank
dc.contributor.authorHusabø, Eilert
dc.contributor.authorKrogh, Tord
dc.contributor.authorLangbraaten, Nina
dc.contributor.authorMidthjell, Nina Larsson
dc.contributor.authorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorRøisland, Øistein
dc.contributor.editorRøisland, Øistein
dc.date.accessioned2018-07-24T08:55:13Z
dc.date.available2018-07-24T08:55:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7553-979-1
dc.identifier.issn1504-0577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506340
dc.descriptionInflasjonsmål som styringsmål for pengepolitikken ble først innført på New Zealand i 1990. Siden har over 30 land innført inflasjonsmål. I Norge ble inflasjonsmål som operasjonelt mål for pengepolitikken mandatfestet i 2001. Erfaringene med inflasjonsstyring internasjonalt og i Norge har gjennomgående vært gode. Rammeverket har sørget for et troverdig nominelt anker, samtidig som det har gitt pengepolitikken tilstrekkelig fleksibilitet til å respondere hensiktsmessig på ulike økonomiske forstyrrelser. Når man snakker om inflasjonsstyring, mener man i praksis fleksibel inflasjonsstyring. Det har vært en utvikling både her hjemme og internasjonalt mot større grad av fleksibilitet enn da målene ble innført. En fleksibel praktisering av inflasjonsstyringen har vært vesentlig for å kunne foreta en god avveiing i møtet med de forstyrrelsene som har inntruffet. Selv om inflasjonsmålsstyring har fungert godt, er det viktig både å følge med i den faglige utviklingen internasjonalt og forske på hva som er et hensiktsmessig pengepolitisk rammeverk for en liten, råvarebasert økonomi som den norske. Det er bakgrunnen for at Norges Bank i 2013 satte i gang forskningsprosjektet ReFIT – Review of Flexible Inflation Targeting. Denne rapporten inneholder en omtale av forskningen som er gjort i ReFIT og en drøfting av faglitteratur innenfor de temaene som ReFIT har fokusert på. Selv om ReFIT-prosjektet nå formelt er avsluttet, kommer Norges Bank til å forske videre på flere av spørsmålene som tas opp i denne rapporten. Når omgivelsene skifter, må vi være i stand til å omstille oss og tenke nytt. Det er derfor viktig at vi i pengepolitikken lærer av det vi har bak oss, følger med på de erfaringene som gjøres internasjonalt og tar innover oss ny innsikt fra forskningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges Banks Skriftserie;51
dc.relation.haspartForord : av Øystein Olsennb_NO
dc.relation.haspart1. Innledning : av Øistein Røislandnb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Publikasjoner i tilknytning til ReFIT-prosjektet : av Øistein Røisland]nb_NO
dc.relation.haspart2. Inflasjonsmål og alternative styringsmål : av Øistein Røislandnb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Optimal politikk under «commitment» og «discretion» : av Øistein Røisland]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Operasjonelle mål for pengepolitikken – en matematisk illustrasjon : av Øistein Røisland]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Optimal inflasjonsstyring i en åpen økonomi : av Drago Bergholt]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Modellsimulering av egenskaper ved nominelt NBP-mål og inflasjonsmål : av Leif Brubakk; Øistein Røisland]nb_NO
dc.relation.haspart3. Utforming av inflasjonsmålet : av Eilert Husabønb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Indikatorer for underliggende inflasjon : av Eilert Husabø]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Måling av boligpriser i konsumprisindeksen : av Eilert Husabø]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Målintervall og usikkerhet : av Eilert Husabø]nb_NO
dc.relation.haspart4. Fleksibilitet, troverdighet og etterprøvbarhet : av Kåre Hagelund; Nina Langbraaten, Nina Larsson Midthjell; Øistein Røislandnb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Metoder for å beregne produksjonsgap : av Kåre Hagelund]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Norges Banks anslag på kapasitetsutnyttingen : av Kåre Hagelund]nb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Husholdningenes inflasjonsforventninger : av Nina Larsson Midthjell]nb_NO
dc.relation.haspart5. Hensynet til finansiell stabilitet i pengepolitikken : av Ragna Alstadheimnb_NO
dc.relation.haspart[Ramme: Bør sentralbanker lene seg mot vinden? : av Karsten R. Gerdrup; Frank Hansen; Tord Krogh]nb_NO
dc.relation.haspartLitteraturnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleReview of Flexible Inflation Targeting (ReFIT) - sluttrapportnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber160nb_NO
dc.relation.projectReFITnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal