Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvor, Anders
dc.date.accessioned2024-03-13T10:14:44Z
dc.date.available2024-03-13T10:14:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn2704-1255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122091
dc.descriptionNorges Bank forvalter statsgjelden etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Banken gjennomfører opptak av av statsgjeld på vegne av departementet og skal dekke statens finansieringsbehov slik dette blir definert av departementet. Banken skal hvert år lage et program for opplåningen. Dette notatet ser på sammenhengen mellom statens finansieringsbehov, slik det fremkommer i de årlige statsbudsjettene, og hvordan Norges Bank beregner statens årlige lånebehov. Lånebehovet skal dekkes ved opptak av nye langsiktige lån og/eller ved å strekke på statens kontantbeholdning. Vi benytter statsbudsjettet for 2022 for å illustrere hvordan lånebehovet beregnes.en_US
dc.description.abstractOm sammenhengen mellom statsbudsjettets finansieringsbehov og publisert låneopptak i markedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Banken_US
dc.relation.ispartofseriesStatsgjeld Memo;1/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleStatens finansieringsbehov og opplåning i statsobligasjoneren_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber9en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal