• A Study of Implied Risk-Neutral Density Functions in the Norwegian Option Market 

   Syrdal, Stig Arild (Working Papers;13/2002, Working paper, 2002)
   Option prices are assumed to contain unique information about how market participants assess the likelihood of different outcomes for future market prices. The main object of this study is to analyse the potential value ...
  • Estimering av indikatorer for volatilitet 

   Rakkestad, Ketil Johan (Arbeidsnotater;3/2002, Working paper, 2002)
   Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle ...