• Kan pengepolitikken påvirke koordineringsgraden i lønnsdannelsen? En empirisk analyse 

   Sparrman, Victoria (Arbeidsnotater;7/2002, Working paper, 2002)
   I økonomisk litteratur blir det hevdet at koordinering blant partene i lønnsdannelsen er ønskelig, fordi en slik løsning reduserer lønnspresset og følgelig arbeidsledigheten i økonomien. Modellen i Holden (2001) viser at ...
  • Rente og inflasjon 

   Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar (Arbeidsnotater;2/2002, Working paper, 2002)
   Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom pengemarkedsrenten og inflasjon gjennom en makroøkonometrisk modell. Modellen belyser også hvilke typer sjokk en har størst mulighet til å nøytralisere ved hjelp av moderate ...