Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Nye registreringer

 • What do banks lose money on during crises? 

  Solheim, Haakon; Kragh-Sørensen, Kasper (Staff Memo;3/2014, Working paper, 2014)
  We look at a wide range of national and international crises to identify banks' exposures to losses during banking crises. We find that banks generally sustain greater losses on corporate loans than on household loans. ...
 • Det norske pengemarkedet : 

  Stiansen, Kjetil (Staff Memo;4/2022, Working paper, 2022)
  Dette memoet beskriver de viktigste delene av det norske pengemarkedet. Siden 2019 har banker med konto i Norges Bank rapportert sine transaksjoner i pengemarkedet til Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Memoet ...
 • En statistisk analyse av Norges Banks prognoser 

  Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
  I denne artikkelen gjennomfører vi en statistisk analyse av prognoseegenskapene til Norges Banks makroøkonomiske prognoser i perioden 1998 – 2019. Som del av analysen vurderer vi Norges Banks prognoser opp mot tilsvarende ...
 • A statistical analysis of Norges Bank’s forecasts 

  Hagelund, Kåre; Husabø, Eilert (Staff Memo;3/2022, Working paper, 2022)
  In this paper, we perform a statistical analysis of the forecasting properties of Norges Bank’s macroeconomic forecasts in the period 1998 – 2019. As a part of the analysis we assess Norges Bank’s forecasts against similar ...
 • Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestnæringer 

  Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;5/2022, Working paper, 2022)
  I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt ...
 • Finding DORY 

  Landsem, Jørgen; Njølstad, Erlend; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan; Åstebøl, Magnus (Staff Memo;2/2022, Working paper, 2022)
  This paper describes the semi-structural model DORY used by Norges Bank as a link between raw data, sector experts and the core policy model NEMO. While the primary objective in NEMO is to analyse business cycle fluctuations ...
 • Pensjonsreformen og individuell risiko 

  Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;1/2022, Working paper, 2022)
  Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver ...
 • Optimal variable bank capital requirements 

  Alstadheim, Ragna (Staff Memo;9/2021, Working paper, 2021)
  The purpose of the “counter-cyclical capital buffer” (buffer) is to dampen procyclicality in the financial system, absorb capital losses and prevent a credit crunch during recessions. In this paper, a stylized analytical ...
 • Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

  Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
  Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
 • Klimarisiko og bankers utlån til foretak 

  Haug, Kaja Dørum; Reiakvam, Lisa Kristine; Solheim, Haakon; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;7/2021, Working paper, 2021)
  Basert på informasjon om utslipp og eksponering mot fysisk risiko fra enkelt tilgjengelige, offentlige norske kilder, kartlegger vi hvor stor andel av foretakslånene i norske banker som er eksponert mot overgangsrisiko – ...
 • Boligmarkedet i pandemiåret 2020 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Mæhlum, Sverre; Vatne, Bjørn Helge; Wold, Ella Getz (Staff Memo;6/2021, Working paper, 2021)
  Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser ...
 • House price prediction using daily news data 

  Kirkeby, Sara Jahr; Larsen, Vegard Høghaug (Staff Memo;5/2021, Working paper, 2021)
  We investigate whether information from news articles could improve predictions of house price inflation at a short forecast horizon. The Covid-19 pandemic led to a shutdown of the Norwegian economy on 12 March 2020. Large ...
 • Government support schemes during the Covid-19 pandemic have had a dampening effect on corporate credit risk 

  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
  After the Covid-19 pandemic broke out, the authorities have introduced a number of measures aimed at the business sector. Support has largely been given to the sectors hardest hit by the pandemic and measures to contain ...
 • Distributional effects of monetary policy in Norway 

  Mimir, Yasin; Mæhlum, Mathis; Torstensen, Kjersti Næss (Staff Memo;4/2021, Working paper, 2021)
  We quantify the short-term effects of both non-systematic and systematic monetary policy on the income and wealth distribution in Norway, and measure the relative importance of the various channels. An expansionary monetary ...
 • Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene 

  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;3/2021, Working paper, 2021)
  Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig ...
 • Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

  Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
  Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
 • Bond market fire sales and turbulence in the Norwegian FX market in March 2020 

  Alstadheim, Ragna; Nordal, Kjell Bjørn; Syrstad, Olav; ter Ellen, Saskia; Wassas, May-Iren Walstad (Staff Memo;2/2021, Working paper, 2021)
  The world witnessed a meltdown in financial markets in March 2020 as the Covid-19 pandemic hit the global economy. In this memo we document how the turbulence affected Norwegian financial markets. We describe possible ...
 • Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector 

  Hjelseth, Ida Nervik; Saxegaard, Elif Arbatli; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Staff Memo;10/2020, Working paper, 2020)
  Loans to non-financial enterprises are the main source of banks’ losses. Analyses of banks’ losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank’s framework ...
 • The cost efficiency improvement of Norwegian banks can be explained by automation and digitalisation 

  Andersen, Henrik (Staff Memo;9/2020, Working paper, 2020)
  Operating costs in the Norwegian banking sector have been reduced considerably in recent decades, both as a share of income and assets. This has increased banks’ resilience to increased losses and reduced the risk of crises. ...
 • The demand for safe liquid assets and the implications of issuing a Central Bank Digital Currency for bank funding instruments 

  Müller, Carola (Staff Memo;8/2020, Working paper, 2020)
  The pros and cons of issuing a Central Bank Digital Currency (CBDC) is currently debated by Norges Bank and other central banks. A CBDC would grant access to the central bank balance sheet to a broader set of economic ...

Vis flere