Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Nye registreringer

 • Har strukturell likviditet større påvirkning på Nibor-påslaget enn tidligere? 

  Hagen, Marius; Stiansen, Kjetil (Staff Memo;14/2023, Working paper, 2023)
  De senere årene har likviditetspremien på å bytte til seg kroner mot dollar, den såkalte OIS-basisen, utgjort en større andel av Nibor-påslaget enn tidligere. Flere har pekt på lav strukturell likviditet og bankers tilpasning ...
 • Effects of the new standardised approach and the new output floor for IRB banks 

  Andersen, Henrik; Johnsen, Jama (Staff Memo;8/2023, Working paper, 2023)
  The EU plans to revise the capital adequacy rules for banks in 2025. Regulatory amendments will be introduced in Norway through the EEA Agreement. Our results show that the regulatory amendments can significantly reduce ...
 • Quantifying macroeconomic uncertainty in Norway 

  Bowe, Frida; Kirkeby, Sara J.; Lindalen, Ingvild H.; Matsen, Kristine A.; Meyer, Sara S.; Robstad, Ørjan (Staff Memo;13/2023, Working paper, 2023)
  This paper presents a framework for quantifying uncertainty around point forecasts for GDP, inflation and house prices in Norway. The framework combines quantile regressions using a broad set of uncertainty indicators with ...
 • The housing Phillips curve and momentum in the Norwegian housing market 

  Kirkeby, Sara Jahr; Nenov, Plamen T. (Staff Memo;10/2023, Working paper, 2023)
  This paper provides descriptive evidence for a housing Phillips curve in Norway, suggesting a negative relationship between the ratio of inventory-to-sales and subsequent house price growth in the market for existing homes. ...
 • Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;9/2023, Working paper, 2023)
  Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite ...
 • Næringseiendomsforetakenes refinansiering og kontantstrømmer i moderne dyrtid 

  Bjørland, Christian (Staff Memo;11/2023, Working paper, 2023)
  Norske banker har betydelig eksponering mot næringseiendom, og utviklingen i næringen er viktig for finansiell stabilitet. Økte finansieringskostnader, fallende næringseiendomspriser og mye obligasjonsgjeld som forfaller ...
 • Price spillovers in Norway: Less prevalent after the 1980s 

  Matsen, Kristine Aunvåg (Staff Memo;12/2023, Working paper, 2023)
  This Staff Memo considers some of the available evidence on relative price shocks as a driver of Norwegian inflation dynamics in high- versus low-inflation regimes. The results suggest that relative price shocks have largely ...
 • Effekter av ny standardmetode og nytt gulv for IRB-bankene 

  Andersen, Henrik; Johnsen, Jama (Staff Memo;8/2023, Working paper, 2023)
  EU planlegger å endre kapitaldekningsreglene for bankene i 2025. Regelverksendringene blir innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Våre resultater viser at regelverksendringene kan gi små og mellomstore banker (standardmetodebanker) ...
 • A SMARTer way to forecast 

  Bowe, Frida; Friis, Inga Nielsen; Loneland, Atle; Njølstad, Erlend Salvesen; Meyer, Sara Skjeggestad; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Robstad, Ørjan (Staff Memo;7/2023, Working paper, 2023)
  In this paper we describe the newly developed System for Model Analysis in Real Time (SMART) used for forecasting and model analysis in Norges Bank. While the long-term goal is to include all empirical models used in ...
 • Hvor mye koster ukoordinert klimapolitikk? : To modeller – to svar 

  Johansen, Rønnaug M.; Landsem, Jørgen; Solheim, Haakon (Staff Memo;6/2023, Working paper, 2023)
  Scenarioer er det mest brukte verktøyet for å forstå hvordan verden kan gjennomføre en overgang til et lavutslippssamfunn. Network for Greening the Financial System (NGFS) har gjort et utvalg av slike "klimascenarioer" ...
 • Hvordan påvirker klimarelaterte forhold norske bedrifter? : Resultater fra tre spørreundersøkelser i Norges Banks regionale nettverk 

  Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
  Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker norsk og global økonomi på mange ulike måter. For å øke kunnskapen om hvordan disse endringene påvirker norsk økonomi har Norges Bank ved tre anledninger de siste ...
 • How do climate-related conditions affect Norwegian enterprises? : Results of three surveys in Norges Bank's Regional Network 

  Brekke, Henriette; Erlandsen, Solveig K.; Meyer, Sara Skjeggestad (Staff Memo;5/2023, Working paper, 2023)
  Climate change and the transition to a low-carbon economy affect the Norwegian and global economy in many ways. To gain greater insight into how these changes affect the Norwegian economy, Norges Bank has asked a selection ...
 • Introduction of central bank digital currency – necessary legislative amendments 

  Syrstad, Helge (Staff Memo;4/2023, Working paper, 2023)
  orges Bank has been running a central bank digital currency project since 2016. The project is now in its fourth phase, and as part of this phase an overview will be provided of required legislative amendments linked to ...
 • Innføring av digitale sentralbankpenger - Nødvendige lovendringer 

  Syrstad, Helge (Staff Memo;4/2023, Working paper, 2023)
  Norges Bank har siden 2016 hatt et prosjekt gående om digitale sentralbankpenger (DSP). Prosjektet er nå inne i fjerde fase, og som del av denne fasen skal det gis en oversikt over hvilke nødvendige lovendringer som må ...
 • The downs and ups of mark-ups 

  Brubakk, Leif; Hagelund, Kåre (Staff Memo;2/2023, Working paper, 2023)
  Based on sectoral National accounts data and estimates of the implicit rental rate of capital, we calculate price mark-ups for 42 Norwegian industries for the period 1980-2019. The results indicate a broad-based increase ...
 • A high-frequency financial conditions index for Norway 

  Bowe, Frida; Gerdrup, Karsten R.; Nicolò, Maffei-Faccioli; Olsen, Helene (Staff Memo;1/2023, Working paper, 2023)
  We have constructed a financial conditions index for Norway (FCIN). The FCIN offers a daily update on Norwegian financial conditions based on data from January 2003 on bank lending rates, bond spreads, the foreign exchange ...
 • Increased growth in broad money after the outbreak of Covid-19 

  Alstadheim, Ragna (Staff Memo;10/2022, Working paper, 2022)
  Growth in deposits and broad money aggregates surged in Norway after the outbreak of the Covid-19 pandemic. Usually, we think of deposit (or money) growth as going hand in hand with bank lending growth, since only banks ...
 • Optimal capital adequacy ratio for Norwegian banks 

  Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2021, Working paper, 2022)
  In this paper, we analyse the appropriate capital adequacy ratio for banks from a socio-economic perspective. More equity capital in banks can contribute to financial stability by reducing the risk of costly banking crises, ...
 • Norwegian homeowners’ debt-servicing capacity is adequate 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
  Debt-servicing capacity is a function of both available cash flow and the size of obligatory expenses. We use household level information to calculate normal expenses that cover food, other general consumption, electricity ...

Vis flere