• Oljepris og lønnsutvikling i K-sektor 

      Anundsen, André K. (Staff Memo;8/2016, Working paper, 2016)
      I denne artikkelen foretas en økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i verfts- og verkstedindustrien og i øvrig industri ved hjelp av årlige data for perioden 1980–2014. I tillegg til å ta hensyn til egen lønnsomhetsutvikling, ...