• Norges Banks kostnader ved kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;4/2013, Working paper, 2013)
   Norges Bank har siden Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) ble opprettet hatt ansvaret for å skaffe den valutaen som hver måned har vært overført til pensjonsfondet. Norges Bank har derfor kjøpt ...
  • Norwegian and International Yields in the 10 Year Segment 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;6/2016, Working paper, 2016)
   We investigate the relationship between the Norwegian 10 year Treasury yield and the corresponding yields in the major international markets, using both quarterly and monthly data. We find that the Norwegian yield is highly ...
  • Risikopåslag på bankenes langsiktige innlån 

   Berg, Sigbjørn Atle; Rakkestad, Ketil Johan; Skjeltorp, Johannes A. (Staff Memo;1/2014, Working paper, 2014)
   Banksektoren finansierer en stor del av sin balanse med innlån fra markedet. Slike innlån består av innskudd og innlån fra andre kredittinstitusjoner og Norges Bank, utstedelse av banksertifikater og bankobligasjoner, og ...
  • Systemic Surcharges and Measures of Systemic Importance 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;12/2010, Working paper, 2010)
   There is an emerging consensus that systemically important banks should face stricter regulations and systemic surcharges. To make this latter principle operational we need to quantify the systemic importance of individual ...
  • The Declining Deposit to Loan Ratio - What Can the Banks Do? 

   Berg, Sigbjørn Atle (Staff Memo;28/2012, Working paper, 2012)
   We have been exploring possible explanations for the strong decline in the ratio between bank deposits held by the non-financial sector in Norway, and the bank loans taken by the same sector. We have followed two different ...
  • Two Essays on the Magic Number 4 

   Berg, Sigbjørn Atle; Vonen, Nikka Husom (Staff Memo;2/2011, Working paper, 2011)