• Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

      Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
      Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...