• Renter og rentemarginer 

      Fidjestøl, Asbjørn (Staff Memo;2/2009, Working paper, 2009)
      Norges Bank setter styringsrenten. Pengemarkedsrentene påvirkes av styringsrenten og av forventninger om fremtidig styringsrente. Endringer i styringsrenten og pengemarkedsrentene påvirker bankenes innskudds- og utlånsrenter. ...