• Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen 

   Øwre-Johnsen, Marit; Flatner, Alexander (Staff Memo;11/2014, Working paper, 2014)
   Norges Banks valutahandelsstatistikk viser at utenlandske aktører utgjør en stor del av markedet for norske kroner. Samtidig er det en trend globalt at finansielle aktører står for en stadig større del av omsetningen i ...
  • En oversikt over Norges Banks analyser av kronekursen 

   Flatner, Alexander; Tornes, Preben Holthe; Østnor, Magne (Staff Memo;7/2010, Working paper, 2010)
   Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen nær målet på mellomlang sikt. Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i ...
  • Hvilke nøkkeltall reagerer aktørene i valutamarkedet på? 

   Flatner, Alexander; Xu, Hong (Staff Memo;3/2015, Working paper, 2015)
   En rekke internasjonale studier finner at finansielle priser blir påvirket av publiseringen av økonomiske nyheter. Prisene endres når nøkkeltall og andre økonomiske nyheter påvirker markedsaktørenes syn på den nåværende ...