• Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour 

   Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)
   In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ...
  • Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet 

   Ellingsen, Nicolai; Galaasen, Sigurd Mølster (Staff Memo;1/2021, Working paper, 2021)
   Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ ...
  • Targeted Countercyclical Capital Buffers 

   Galaasen, Sigurd Mølster; Solheim, Haakon (Staff Memo;13/2018, Working paper, 2018)
   This paper investigates the effect of broad-based versus sectoral capital requirements using a dynamic model of bank behaviour. We study the problem facing banks when determining their dividend policy and portfolio of ...