• Fonderte pensjoner og verdipapirmarkeder. Hvilken rolle spiller institusjonelle investorer i verdipapirmarkedene? 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;8/2005, Working paper, 2005)
   Fondering av pensjoner innebærer premieinnbetalinger fra de yrkesaktive som akkumuleres som kapital i et fond. Dette fondet tæres det på når pensjoner utbetales. For å redusere kostnadene eller øke pensjonene søkes kapitalen ...
  • Om fondering av pensjoner 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;2/2006, Working paper, 2006)
   Det er i dette notat gjort noen teoretiske betraktninger om pensjonssystemer og egenskaper ved dem. Det er lagt hovedvekt på å vurdere hvorvidt pensjonssystemer bør være fonderte eller ikke. Argumenter taler for at fonderte ...
  • The Pension Reform in Norway - a Useful Step, but More Funding Could be Beneficial 

   Grønvik, Gunnvald (Staff Memo;5/2006, Working paper, 2006)
   A reform of the fairly generous Norwegian public pension system was agreed upon by a broadly based coalition in the Norwegian Parliament in May 2005. The reform promises to reduce future costs and to improve labour incentives ...