• Høy innvandring til Norge : Hvem kommer, og hvorfor kommer de? 

      Grangård, Halfdan; Nordbø, Einar W. (Staff Memo;25/2012, Working paper, 2012)
      Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har ...