• Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet 

      Evjen, Snorre; Grønvold, Marte; Gundersen, Karianne (Staff Memo;1/2017, Working paper, 2017)
      Statsgjeldsforvaltningen i Norge har som mål å låne til lavest mulig kostnader. God likviditet i statsobligasjonsmarkedet vil bidra til lavere lånekostnader for staten. I denne analysen ser vi på flere indikatorer som fra ...