• Effects of the IRB approach on bank lending to Norwegian enterprises 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
   This paper analyses how the introduction of the IRB approach may have affected banks' lending to enterprises, lending margins and portfolio quality in Norway. Our results show that the IRB banks' lending margins decreased ...
  • Effekter av IRB-metoden på bankenes utlån til norske foretak 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
   I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene ...
  • Optimal capital adequacy ratio for Norwegian banks 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2021, Working paper, 2022)
   In this paper, we analyse the appropriate capital adequacy ratio for banks from a socio-economic perspective. More equity capital in banks can contribute to financial stability by reducing the risk of costly banking crises, ...
  • Optimal kapitaldekning for norske banker 

   Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger (Staff Memo;9/2022, Working paper, 2022)
   I dette memoet analyserer vi hvor høy kapitaldekning bankene bør ha i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mer egenkapital i bankene kan bidra til finansiell stabilitet ved å redusere risikoen for kostbare bankkriser, men utlån ...