• A Suite-Of-Models Approach to Stress-Testing Financial Stability 

   Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar; Bernhardsen, Eivind; Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;2/2008, Working paper, 2008)
   This paper presents a suite of models developed to stress-test financial stability. A macro model is linked to micro data-based models for households, firms and banks. The macro model includes credit- and consumer ...
  • Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008 : Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mundal, Olav M.K.; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon (Staff Memo;17/2016, Working paper, 2016)
   Artikkelen presenterer utviklingen i etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis fra norske banker siden 2008, slik de er representert i Norges Banks utlånsundersøkelse. Norske banker har rapportert om en betydelig ...
  • Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;9/2023, Working paper, 2023)
   Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite ...
  • Boligmarkedet i pandemiåret 2020 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Mæhlum, Sverre; Vatne, Bjørn Helge; Wold, Ella Getz (Staff Memo;6/2021, Working paper, 2021)
   Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser ...
  • High Debt in Norwegian Households and the Risk of a Substantial Cutback in Consumption 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;19/2016, Working paper, 2016)
   On average, Norwegian households are highly indebted and their wealth is concentrated in housing. Changes in income, interest rates or house prices may cause significant adjustments in saving and consumption. This paper ...
  • Measuring and Predicting Household Housing Wealth 

   Berge, Tor Oddvar; Boye, Katrine Godding; Jacobsen, Dag Henning; Lindquist, Kjersti-Gro; Skjæveland, Marita (Staff Memo;4/2006, Working paper, 2006)
   At Norges Bank, a small model has been developed, which includes estimated equations for the two variables that ultimately determine developments in household housing wealth, namely house prices and housing investment. In ...
  • Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold ...
  • Norwegian homeowners’ debt-servicing capacity is adequate 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2022, Working paper, 2022)
   Debt-servicing capacity is a function of both available cash flow and the size of obligatory expenses. We use household level information to calculate normal expenses that cover food, other general consumption, electricity ...
  • Sustainable Household Debt : Towards an Operational View and Framework 

   Lindquist, Kjersti-Gro (Staff Memo;33/2012, Working paper, 2012)
   From a broad financial stability perspective, sustainable household debt should be evaluated within a steady-state consumption-path approach. We calculate measures for households’ steady-state consumption based on average ...
  • Ten Years of Household Micro Data. What Have We Learned? 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D.; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;8/2014, Working paper, 2014)
   Administrative register data for Norwegian households are used to analyse the distribution of debt and assets by income, wealth and age group. We find that the cross-sectional distribution is skewed. The distribution of ...
  • Unemployment Benefits and Household Credit Risk 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;17/2014, Working paper, 2014)
   In Norway the wage replacement rate, i.e. the proportion of wage income that is replaced by unemployment benefit, falls with high income. At the same time, the distribution of debt is skewed towards high-income earners. ...
  • Utviklingen i husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;4/2019, Working paper, 2019)
   Husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet kan ha betydning for etterspørselen etter bolig. Vi analyserer kjøpekraft i boligmarkedet ved å sammenstille fordelingen av prisen på omsatte boliger med fordelingen av hvor ...